Seminars and discussions

During the exhibition, a series of seminars and discussions will take place and you will be able to learn about current events in the industry and gain useful insights for more productive work. Representatives from the Ministry of Agriculture, Zemnieku saeima, the Latvia University of Life Sciences and Techologies (LLU), and other well-known industry professionals will share their experience and knowledge. Attend seminars and face-to-face discussions (in the Hall of the Seminar Hall) and / or watch videos after the exhibition at your convenience. Seminars and discussions are held in Latvian.


As the exhibition approaches, the program will be available here on our website, as well as on social networks.


ARCHIVE:

Video recordings from the exhibition "Lauksaimniecības un meža tehnika 2021" (07.-09.10.2021):

Investīciju atbalsta iespējas saimniecību attīstībai 2021. un 2022.gadā.


Lauksaimniekiem atbalsts ir un būs! LAD aktualitātes.


Elektroniskā tehnikas kataloga lietošana tehnikas izvēlei ES finansējuma saņemšanā.


Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšana – inspekcija, testēšana, sertificēšana.


Kopšanas cirtes priekšnoteikums vērtīgam nākotnes mežam.


Lauksaimnieks un meliorācija – kā apsaimniekosim ūdeņus nākotnē? – prezentāciju un diskusiju cikls.

#1) Aizsargjoslas vai buferjoslas? Kā apsaimniekosim ūdensteces.


#2) Ūdens kvalitātes uzlabošana nosusinātās lauksaimniecības zemēs – pasākumu un izveides vietu izvēles nozīmība.


#3) Kā saimniekot dabai draudzīgāk. Saldūdeņi.


#4) Kā saimniekot dabai draudzīgāk. Saldūdeņi.