Semināri un diskusijas

Paplašiniet zināšanas un gūstiet vērtīgas atziņas prezentācijās un diskusijās:

 • Uzziniet par nozares aktualitātēm, attīstības tendencēm un prognozēm, paplašiniet zināšanas, satieciet nozares ekspertus un uzdodiet sev interesējošus jautājumus, gūstiet vērtīgas atziņas ražīgākam darbam, un vēl un vēl.
 • LGLAA un GLAB – par aktualitātēm gaļas liellopu audzēšanā, kā arī labturības un slimību profilakses pasākumiem. 
 • ZM – par esošo situāciju nozarēs, izaicinājumiem ES mērķu īstenošanā, plānotiem atbalsta instrumentiem gan krīzes pārvarēšanai, gan attīstībai.
 • LAD – par plānoto atbalstu investīcijām un galvenajiem nosacījumiem veiksmīgai projektu īstenošanai, kā arī par 2023. gada platību maksājumu sezonu un to, kas jāņem vērā lauksaimniekiem, lai sagatavotos 2024. gada sezonai.
 • LIAA – par atbalstu procesu digitalizācijai. Atbalstam var pieteikties komersanti, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, un citi. LIAA pārstāvji stāstīs un atbildēs uz jautājumiem par atbalsta programmu, atbalsta piešķiršanas kritērijiem, apmēru, pieteikšanos, vērtēšanu un īstenošanas nosacījumiem.
 • Žurnāls INDUSTRIJA par drošības riskiem un to risinājumiem darbā ar industriālo tehniku. Diskusija ar nozares ekspertiem.
 • ZEMNIEKU SAEIMA – par savvaļas dzīvnieku postījumiem, par problēmām un iespējamiem risinājumiem. Prezentācijas un diskusija.

Norises vieta - hallē, Semināru zālē. 

Prezentācijas, kas norisināsies 06.oktobrī, tiks filmētas. Pēc izstādes Jums būs iespēja sev ērtā laikā noskatīties video mājaslapā www.ramava.lv un sociālajos tīklos.

Semināru, diskusiju un aktivitāšu saraksts var mainīties. Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā un sociālajos tīklos.


Video ieraksti no izstādes BILTIM TEHNIKA 2023 (piektdiena, 06.10.2023):

“Aktualitātes lauksaimniecības nozarē un plānotie atbalsta pasākumi nozaru attīstībai.” Liene Jansone, Zemkopības ministrija (ZM), Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore.


“Pieejamais atbalsts lauksaimniecībā.” Andris Grundulis, Lauku atbalsta dienests (LAD), direktora vietnieks. 


“Atbalsts procesu digitalizācijai.” (Produktivitātes paaugstināšana, ieviešot dažādus digitālus risinājumus uzņēmumos, saimniecībās. Atbalstāmas ir gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, izstrādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas). Ilga Maļina, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja.


"Drošības riski un to risinājumi darbā ar industriālo tehniku." – diskusiju cikls. Diskusiju vada – Elīna Treimane, žurnāla Celtniecības un būvniecības INDUSTRIJA žurnāliste un literārā redaktore. Diskusijas dalībnieki: Liene Bundzinska, Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas Vecākā eksperte. Arina Zubkova, FN Serviss SIA Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas vadītāja. Jānis Vīksna, Partneri DS SIA Projektu vadītājs.


“Savvaļas dzīvnieku postījumi lauksaimniecībā: problēmas un iespējamie risinājumi.” – prezentāciju un diskusiju cikls. Biedrība Zemnieku Saeima (ZSA).

“Brieži, mežacūkas un lauksaimniecība.” Juris Lazdiņš, ZSA priekšsēdētājs.


“Vilku postījumi aitu saimniecībās.” Dmitrijs Bortņikovs, biedrība Latvijas Aitu audzētāju asociācija, valdes priekšsēdētājs.


“Zosu un dzērvju postījumi lauksaimniecībai un risinājumi to mazināšanai.” Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības departamenta direktore.


“Rīki postījumu un medījumu reģistrēšanai.” Alīna Čekstere, Latvijas valsts meži AS, vecākā sistēmanalītiķe.


“Vilki, brieži, mežacūkas un zosis. Kā medības var palīdzēt samazināt postījumus?” – diskusija. Diskusiju vada Linda Dombrovska, Biedrība Medību klubs Ērgļi, projektu koordinatore.


ARHĪVS:


Video ieraksti no LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA TEHNIKA 2022 (piektdiena, 07.10.2022):

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023.gada. Rigonda Krieviņa, Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāra vietniece.


Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai – paveiktais un iespējas nākotnē. Indulis Āboliņš, Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktora vietnieks. Andris Grundulis, Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktora vietnieks.


Ātrāk un ērtāk – Valsts meža dienesta digitālie pakalpojumi. Solvita Mūrniece, Valsts meža dienesta (VMD) Meža resursu pārvaldības departamenta direktore.


Lauksaimniecības perspektīvas Latvijā. Rolands Zeltiņš, Swedbank Latvija Lauksaimniecības virziena vadītājs.


Elektroniskais katalogs un tehnikas pieejamība. Aigars Laurinovičs, biedrības Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācija (LITA) valdes priekšsēdētājs.


Zaļā kursa vīzijas – kā to realizēsim praksē. – prezentāciju un diskusiju cikls.

 • Ciklu ievada Zemnieku saeimas (ZS) politikas eksperts Valters Zelčs ar ieskatu zaļā kursa prasībās, kas būs jāievieš Latvijas saimniecībās.
 • Zaļo prasību ieviešana piena lopkopības saimniecībā. Toms Knope, ZS Rudeņi.
 • Zaļo prasību ieviešana augkopības saimniecībā. Elvis Bartkevičs, ZS Riekstiņi, ZS Amatnieki, ZS Grano E.
 • Zaļo prasību ieviešana bioloģiskajā gaļas liellopu un augkopības saimniecībā. Kaspars Ādams, SIA Liellopu izsoļu nams.Video ieraksti no izstādes LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA TEHNIKA 2021 (07.-09.10.2021):

Investīciju atbalsta iespējas saimniecību attīstībai 2021. un 2022.gadā.


Lauksaimniekiem atbalsts ir un būs! LAD aktualitātes.


Elektroniskā tehnikas kataloga lietošana tehnikas izvēlei ES finansējuma saņemšanā.


Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšana – inspekcija, testēšana, sertificēšana.


Kopšanas cirtes priekšnoteikums vērtīgam nākotnes mežam.


Lauksaimnieks un meliorācija – kā apsaimniekosim ūdeņus nākotnē? – prezentāciju un diskusiju cikls.

#1) Aizsargjoslas vai buferjoslas? Kā apsaimniekosim ūdensteces.


#2) Ūdens kvalitātes uzlabošana nosusinātās lauksaimniecības zemēs – pasākumu un izveides vietu izvēles nozīmība.


#3) Kā saimniekot dabai draudzīgāk. Saldūdeņi.


#4) Kā saimniekot dabai draudzīgāk. Saldūdeņi.Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.