LAUKSAIMNIECĪBAS FORUMS 2023 

(Eng. AGRICULTURE FORUM 2023)

Thank you to the participants, visitors, cooperation partners! Video recordings from the AGRICULTURE FORUM 2023 which was held in April, 2023 are available below! See you in person again in 2024!

During the exhibition, a series of seminars and discussions will take place and you will be able to learn about current events in the industry and gain useful insights for more productive work. Representatives from the Ministry of Agriculture, Zemnieku saeima, the Latvia University of Life Sciences and Techologies (LBTU), and other well-known industry professionals will share their experience and knowledge. Attend seminars and face-to-face discussions (in the hall) and / or watch videos after the exhibition at your convenience. Seminars and discussions are held in Latvian.


As the exhibition approaches, the program will be available here on our website, as well as on social networks.


FORUM PROGRAM (in Latvian)

Video recordings from LAUKSAIMNIECĪBAS FORUMS 2023 (13.-15.04.2023):

VIDEO RECORDINGS OF ALL PRESENTATIONS MENTIONED BELOW ARE ALSO AVAILABLE ON YOUTUBE - here

(13/04, plkst.12.10) “Prakšu vietu pieejamība un nozīme profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu piesaistei” – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) diskusija. Moderators: Mārtiņš Cimermanis. Diskusijā piedalās piedalās Mārtiņš Pētersons, bijušais Kandavas tehnikuma metodiķis, saimnieks, idejas autors prakšu vietu apkopošanai, Sandis Kuģenieks, ZS “Jāņlejas”, lauksaimnieks, prakses nodrošinātājs, Aldis Ločmelis, ZS “Kotiņi”, Indulis Ieviņš, LBTU mācību bāze “Vecauce”.


(13/04, plkst.13.10) “Meža valsts reģistra saturs, digitālie pakalpojumi un izmantošanas iespējas”. Ieva Brence, Valsts Meža dienesta (VMD) Meža resursu pārvaldības departamenta vecākā referente klientu apkalpošanas jautājumos.


(14/04, plkst.11.00) “Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi”. Zigmārs Ķikāns, Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors.


(14/04, plkst. 11.20) “Ekoshēmas – atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu prakšu īstenošanu”. Zigmārs Ķikāns, ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors.


(14/04, plkst. 11.40) “Agrovides atbalsta pasākumi”. Aiva Zvirbule, ZM Lauku attīstības atbalsta departaments.


(14/04, plkst. 12.00) “Kādas iespējas dos jaunie investīciju pasākumi?” Aiva Zvirbule, ZM Lauku attīstības atbalsta departaments.


(14/04, plkst. 12.20) “Jauni nosacījumi atbalsta saņemšanai, jaunas prasības pieteikumu sagatavošanai”. Indulis Āboliņš, Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktora vietnieks.


(14/04, plkst. 12.40) “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma”. Anitra Lestlande, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) pārstāvis.


(14/04, plkst. 13.00) “Augu aizsardzības līdzekļu pareiza un ilgtspējīga lietošana” – Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) diskusija. Diskusijas dalībnieki: Vents Ezers, VAAD direktora vietnieks, Valters Zelčs, Apvienības par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi valdes priekšsēdētājs, Reinis Lazdāns, Jauno zemnieku kluba (JZK) biedrs.


(14/04, plkst. 14.00–16.00) “Lauksaimniecības politika – ko sola tuvā un tālā nākotnē?” – biedrības Zemnieku Saeima (ZSA) prezentāciju un diskusiju cikls.

“Lauksaimnieks un agrovides pasākumi – kā saimniekiem veicas ar ieviešanu un kādas izmaiņas gaidām rudenī?” Maira Dzelzkalēja-Burmistre, ZSA valdes priekšsēdētāja vietniece.


• “Nākotne nav aiz kalniem – pirmās nākošā plānošanas perioda ziņas!” Valters Zelčs, ZSA politikas eksperts. Diskusija – “Lauksaimnieku mājasdarbi gatavojoties jaunajam plānošanas periodam”. Diskusiju vada Valters Zelčs. Dalībnieki: Ieva Alpa-Eizenberga (ZS Robežnieki), Ilona Mendziņa (VARAM), Rolands Zeltiņš (Swedbank), Raivis Kronbergs (ZM).


(15/04, plkst. 11.00) “Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu sagatavošana pirms pārbaudes. Izplatītākās neatbilstības pārbaudes laikā”. Andris Circenis, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) laboratorijas vadītājs, inženieris.


(15/04, plkst. 11.20) “Dārzeņu glabāšanas pagraba mikroklimata kontroles un vadības sistēmas izstrāde”. Gundars Zvejs, “Vidzemes inovāciju programma studentiem (VIPS)”.


(15/04, plkst. 11.40) “Jaunumi dekoratīvo kokaugu izvēlei apstādījumos”. Iveta Ozola, SIA „Mācību centrs Liepa”.


(15/04, plkst. 14.00) “Kompostējamā BioAgri plēve – dabai draudzīga un ekonomiski izdevīga alternatīva augsnes pārklāšanai”. Zande Briķe, SIA “CleanLiving Trade” vadītāja.


(15/04, plkst. 14.20) “Saimniecības budžets un oglekļa programmas loma tajā”. Jānis Vipulis, SIA "Mazkalēti" saimnieks, sadarbībā ar OU “eAgronom”.


(15/04, plkst. 14.40) “Mikotoksīni lopbarībā”. Lauris Zinārs, SIA "Magnum Veterinārija" Lopkopības konsultants.


(15/04, plkst. 12.00) Mācību centrs LIEPA SIA. “PAVASARIS 2023” dalībnieku prezentācijas.


(15/04, plkst. 12.00) ANAGRO SIA. “PAVASARIS 2023” dalībnieku prezentācijas.


(15/04, plkst. 12.00) Latvijas Jauno Zemnieku klubs (JZK). “PAVASARIS 2023” dalībnieku prezentācijas.


(15/04, plkst. 12.00) BORGA. “PAVASARIS 2023” dalībnieku prezentācijas.


(13/04, plkst. 14.00–16.00) “Klimatu saudzējošas lopkopības sistēmas” - prezentāciju cikls. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Dzīvnieku zinātņu institūta pārstāvji.

VISU ZEMĀK MINĒTO PREZENTĀCIJU VIDEO IERAKSTI PIEEJAMI YOUTUBE - šeit

1) "Projekta “Klimata saudzējošas lopkopības sistēmas” mērķi un uzdevumi. Video par projektu." Diāna Ruska, LBTU.

• 2) "Projekta saimniecību zināšanas un viedoklis par lopkopības ietekmi uz klimata pārmaiņām." Diāna Ruska, LBTU.

• 3) "Zālāja uzlabošana ar zālaugu, cigoriņa un šaurlapu ceļtekas piesēju, to ietekme uz SEG un amonjaka emisijām un augsnes kvalitāti." Dzidra Kreišmane, Adrija Dorbe, LBTU.

• 4) "Klimatu saudzējošie nosacījumi rupjas lopbarības sagatavošanā un izēdināšanā." Ieva Krakopa, “IK konsultācijas” īpašniece.

• 5) "Izaicinājumi klimata saudzējošai piena lopkopībai Nīderlandē (Challenges for climate care dairy farming in Netherlands). Paul Galama, WUR.

• 6) "Lauksaimnieciskās ražošanas radīto emisiju aprēķina kalkulatoru izmantošana Eiropā." Diāna Ruska, LBTU.

• 7) "Dronu izmantošana emisiju novērtēšanai lopkopības saimniecībās. Video par droniem." Diāna Ruska LBTU.

• 8) "Emisiju mazinošu pasākumu simulācijas rezultāti projekta saimniecībās Eiropā." Kaspars Naglis-Liepa, Arnis Lenerts, LBTU.

ARCHIVE:

Video recordings from AGRICULTURE FORUM 2022 (Friday, 13.05.2022):

Izaicinājumi un iespējas lauksaimniekiem jaunajā sezonā. Liene Jansone, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore.


Eiropas Savienības un valsts atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Andris Grundulis, Lauku atbalsta dienests (LAD) direktora vietnieks


Augšņu agroķīmiskā izpēte. Guna Šmitiņa, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Augšņu agroķīmiskās izpētes daļas vadītāja.


Atbalsta finanšu instrumenti lauksaimniekiem mainīgajos tirgus apstākļos. Jēkabs Krieviņš, ALTUM valdes loceklis.


Lauksaimniecības nozares prestižs. Kaspars Melnis, LOSP valdes loceklis.


Lauksaimniecība kara krustcelēs – prezentāciju un diskusiju cikls:

#) Minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu cenas un pieejamība. Valters Zelčs, biedrība Zemnieku saeima.


#) Situācija finanšu resursu jomā – ko tā sola lauksaimniekiem? Jānis Mazurenko, SEB banka.


#) Resursu pieejamība un produkcijas realizācijas tendences. Hauke Timsens, SIA Balticagrar.


#) Diskusija: Karš Ukrainā – ko tas nozīmē Latvijas lauksaimniekiem?
Jānis Mazurenko, SEB banka. Hauke Timsens, SIA Balticagrar. Juris Lazdiņš, biedrība Zemnieku saeima.Video recordings from the exhibition "Lauksaimniecības un meža tehnika 2021" (07.-09.10.2021):

Investīciju atbalsta iespējas saimniecību attīstībai 2021. un 2022.gadā.


Lauksaimniekiem atbalsts ir un būs! LAD aktualitātes.


Elektroniskā tehnikas kataloga lietošana tehnikas izvēlei ES finansējuma saņemšanā.


Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšana – inspekcija, testēšana, sertificēšana.


Kopšanas cirtes priekšnoteikums vērtīgam nākotnes mežam.


Lauksaimnieks un meliorācija – kā apsaimniekosim ūdeņus nākotnē? – prezentāciju un diskusiju cikls.

#1) Aizsargjoslas vai buferjoslas? Kā apsaimniekosim ūdensteces.


#2) Ūdens kvalitātes uzlabošana nosusinātās lauksaimniecības zemēs – pasākumu un izveides vietu izvēles nozīmība.


#3) Kā saimniekot dabai draudzīgāk. Saldūdeņi.


#4) Kā saimniekot dabai draudzīgāk. Saldūdeņi.