Seminars and discussions

LOOKBACK ON PREVIOUS EXHIBITION IN 2023. 

INFO ABOUT 2024 WILL FOLLOW SOON. 

During the exhibition, a series of seminars and discussions will take place and you will be able to learn about current events in the industry and gain useful insights for more productive work. Representatives from the Ministry of Agriculture, Zemnieku saeima, the Latvia University of Life Sciences and Techologies (LBTU), and other well-known industry professionals will share their experience and knowledge. Attend seminars and face-to-face discussions (in the hall) and / or watch videos after the exhibition at your convenience. Seminars and discussions are held in Latvian.
As the exhibition approaches, the program will be available here on our website, as well as on social networks.

Meanwhile, video recordings from previous years' presentations are available below.

ARCHIVE:

Video recordings from the exhibition LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA TEHNIKA 2022 (Friday, 07.10.2022):

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023.gada. Rigonda Krieviņa, Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāra vietniece.


Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai – paveiktais un iespējas nākotnē. Indulis Āboliņš, Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktora vietnieks. Andris Grundulis, Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktora vietnieks.


Ātrāk un ērtāk – Valsts meža dienesta digitālie pakalpojumi. Solvita Mūrniece, Valsts meža dienesta (VMD) Meža resursu pārvaldības departamenta direktore.


Lauksaimniecības perspektīvas Latvijā. Rolands Zeltiņš, Swedbank Latvija Lauksaimniecības virziena vadītājs.


Elektroniskais katalogs un tehnikas pieejamība. Aigars Laurinovičs, biedrības Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācija (LITA) valdes priekšsēdētājs.


Zaļā kursa vīzijas – kā to realizēsim praksē. – prezentāciju un diskusiju cikls.

  • Ciklu ievada Zemnieku saeimas (ZS) politikas eksperts Valters Zelčs ar ieskatu zaļā kursa prasībās, kas būs jāievieš Latvijas saimniecībās.
  • Zaļo prasību ieviešana piena lopkopības saimniecībā. Toms Knope, ZS Rudeņi.
  • Zaļo prasību ieviešana augkopības saimniecībā. Elvis Bartkevičs, ZS Riekstiņi, ZS Amatnieki, ZS Grano E.
  • Zaļo prasību ieviešana bioloģiskajā gaļas liellopu un augkopības saimniecībā. Kaspars Ādams, SIA Liellopu izsoļu nams.
Video recordings from the exhibition LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA TEHNIKA 2021 (07.-09.10.2021):

Investīciju atbalsta iespējas saimniecību attīstībai 2021. un 2022.gadā.


Lauksaimniekiem atbalsts ir un būs! LAD aktualitātes.


Elektroniskā tehnikas kataloga lietošana tehnikas izvēlei ES finansējuma saņemšanā.


Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšana – inspekcija, testēšana, sertificēšana.


Kopšanas cirtes priekšnoteikums vērtīgam nākotnes mežam.


Lauksaimnieks un meliorācija – kā apsaimniekosim ūdeņus nākotnē? – prezentāciju un diskusiju cikls.

#1) Aizsargjoslas vai buferjoslas? Kā apsaimniekosim ūdensteces.


#2) Ūdens kvalitātes uzlabošana nosusinātās lauksaimniecības zemēs – pasākumu un izveides vietu izvēles nozīmība.


#3) Kā saimniekot dabai draudzīgāk. Saldūdeņi.


#4) Kā saimniekot dabai draudzīgāk. Saldūdeņi.